Pozvánka na členskou chůzi

Pozvánka  na členskou chůzi

Představenstvo Zemědělského družstva KAČÁK, se sídlem Na Stráži I, čp. 207,  273 02 Tuchlovice, okres Kladno, IČ : 052 02 582

S v o l á v á   členskou schůzi Zemědělského  družstva  KAČÁK

na den  3. 1. 2022 od 8.00 hodin v kanceláři notářky JUDr. Moniky Kroulíkové, v Novém Strašecí, Vítězslava Hálka 193, s následujícím programem :

  1.  Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
  2. Schválení projektu „VYŠTĚPENÍ“
  3. Projednání přihlášky členství Ing. Pavla Žlábka, Ph.D.,
  4. Diskuse
  5. Usnesení
  6. Závěr

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzí. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

V Tuchlovicích dne 12.12. 2021

Za představenstvo :    ing. Stanislav Šulc                                                                     místopředseda představenstva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *